Tag: mái chèo

Những điều cần biết dành cho người mới chơi SUP (Phần 2)

Nếu bạn là một người mới chơi và tiếp xúc với bộ môn SUP, hãy đọc và nghiên cứu những bí quyết sau đây để áp dụng cho bản thân Tìm hiểu kỹ thuật chèo Ngay từ khi …