Tag: lướt ván

Các môn thể thao tương tự lướt sóng

Lướt sóng lớn – những người lướt sóng có kinh nghiệm chèo vào hoặc được kéo lên những con sóng cao ít nhất 20 feet. Lướt ván – một môn thể thao dưới nước trong đó người lướt …