Tag: khí động học

Chiếc thuyền buồm nhanh nhất thế giới tại Thành phố Hồ Chí Minh

Lần đầu tiên, vào ngày 04/12 tại Bến Nhà Rồng thành phố Hồ Chí Minh đón chiếc siêu thuyền buồm thể thao cập bến. Con thuyền có tên gọi là tên IDEC SPORT, mang quốc tịch Pháp, xuất …