Tag: học bơi

Những lưu ý khi cho trẻ học bơi

Mùa hè đã đến, đây cũng là thời gian mà các vị phụ huynh cho con mình tham gia các khóa học bơi. Bơi là một kỹ năng sống rất quan trọng đối với mọi người. Tuy nhiên, …