Các môn thể thao tương tự lướt sóng

Lướt sóng lớn – những người lướt sóng có kinh nghiệm chèo vào hoặc được kéo lên những con sóng cao ít nhất 20 feet.

Lướt ván – một môn thể thao dưới nước trong đó người lướt ván sử dụng ván để lướt trên những con sóng.

Lướt ván buồm – cưỡi ván lướt sóng đã được sửa đổi có sử dụng cánh buồm trên cột buồm có thể di chuyển được.

Skysurfing – môn thể thao trong đó vận động viên nhảy dù gắn một tấm ván vào chân khi rơi tự do.

Lướt ván diều – ván và diều được sử dụng trên mặt nước với các kiểu khác nhau bao gồm tự do, tốc độ, lướt gió và đua.

Lướt ván – cưỡi ván và thực hiện các thủ thuật để lướt ván sau thuyền.

Trượt ván trên tuyết – môn thể thao liên quan đến việc đi xuống một con dốc phủ đầy tuyết bằng cách sử dụng một tấm ván đơn gắn vào cả hai chân.

Chèo ván đứng – vận động viên chèo ván đứng trên ván của họ và sử dụng mái chèo để đẩy mình qua mặt nước.

Chèo ván – một người quỳ trên ván và sử dụng cánh tay của họ để đẩy mình qua mặt nước.

Chèo thuyền kayak lướt sóng – liên quan đến việc lướt sóng trên biển bằng thuyền kayak

Trượt tuyết trên mặt nước – những tay đua được kéo theo sau một chiếc thuyền lướt trên mặt nước với một hoặc hai ván trượt.

Ironman Surflifesaving – kết hợp bốn khía cạnh chính của việc lướt ván vào một cuộc đua duy nhất

Lướt ván cát – gắn ván trượt hoặc vật tương tự khác vào mặt sau của ATV hoặc phương tiện bằng dây kéo của môn thể thao dưới nước (không phải môn thể thao cạnh tranh).

Lướt ván